Amfora

Sastav:

  • Glina, oslikana akrilnim bojama sa prevovladjujućom crvenom bojom kao bojom pirotskog ćilima

400 RSD